Zwroty towaru

  1. Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem, sprawdzić opakowanie oraz stan przesyłki. Jeśli Klient będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia przy odbiorze towaru zobowiązany jest to zgłoscić podczas dostawy, w innym wypadku zostanie przyjęte, że zamówienie zostało zrealizowane poprawnie.

  2. W ciągu 3 dni roboczych po odbiorze dostawy/przesyłki Klient może zgłosić reklamację na uszkodzenia towaru, błędną ilość towaru, asortymentową pomyłkę.

  3. Nie podporządkowanie się do powyższego terminu będzie skutkować straceniem prawa do złożenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji po terminie zostanie ona odrzucona niezależnie od zaistaniałych okoliczności.

  4. Jeśli Klient stwierdzi jakościowe wady towaru zobowiązany jest poinformować Biuro Obsługi Klienta o terminie, w jakim może zostać odebrany reklamowany towar. Klient zobowiązany jest przedstawić fakturę zakupu przy odbiorze towaru.

  5. W ciągu 14 dni roboczycych od momentu odbioru towaru Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta oraz zawiadomi go w jaki sposób zostanie załatwiona.

  6. Jeśli Sprzedający uzna reklamację za zasadną, na własny koszt wymieni towar na nowy wolny od wad. W przypadku niemożności wymiany i po uzgodnieniu z klientem Sprzedawca:

            5.1. naprawi towar

            5.2. obniży cenę reklamowanego towaru

            5.3. zwróci cenę wartości towaru.

  1. Reklamacja jest uznana za zasadną jeśli towar:

            6.1. jest niezgodny z zamówieniem Klienta

            6.2. w czassie transportu został uszkodzony mechanicznie

            6.3. ma wady fabryczne.

  1. Wprowadzając na rynek produkt, producent lub podmiot udzielił gwarancji na towar, z której uprawnień Klient może skorzystać - w tym wypadku towar jest reklamowany przez Klienta bezpośrednio do gwaranta (podmioutu, który udziela gwarancję), a Sprzedający jest tylko pośrednikiem w całej procedurze reklamacyjnej.

  2. Rękojmia jest wyłączona za jakościowe wady towaru.

Zwrot towaru, odstąpienie od umowy

  1. W ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania zamówionego towaru, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży nie podając przyczyny i zwrócić towar, który jest w stałej ofercie handlowej Sprzedającego. Klient zobowiązany jest odesłać nie używany towar, w orginalnych, fabrycznych opakowaniach nie mających śladów uszkodzenia na adres Sprzedającego, na własny koszt we wcześniej ustylonym terminie z Biurem Obsługi Klienta. Powyższe uprawnienie nie dotyczy towarów, których cena jest wprost uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, towarów będących rzeczami określonymi co do tożsamości bądź których właściwości (np. rodzaj, kolor, model) zostały określone przez Klienta.

  2. Sprzedający zwróci na podane przez Klienta konto otrzymaną wcześniej zapłatę w przypadku opisanym powyżej.